آیا شما با کاهش بودجه ورزشی شورای راهبردی توسط رئیس شورای راهبردی (پیام برزگر مدیرعامل سازمان منطقه ویژهاقتصادی) موافقید یا مخالف؟

پایگاه خبری سیف | تحلیل رویداد های مهم