با توجه به اینکه آقای غلامحسین کمایی یکی از گزینه های تصدی کرسی شهرداری بندرماهشهر هستند و در دوره های گذشته فرصت خدمت به مردم را از دست دادند شما مردم عملکرد نه ساله ایشان را بعنوان شهردار چگونه ارزیابی میکنید؟

پایگاه خبری سیف | تحلیل رویداد های مهم