با توجه به بریز و بپاش و هزینه های سنگین تبلیغاتی آقای حیات مقدم و عدم داشتن شفافیت مالی، به ایشان رای می دهید یا خیر؟

پایگاه خبری سیف | تحلیل رویداد های مهم