شما مردم(شاغلین و ساکنین ) شهرستان بندرماهشهر،(ماهشهر، بندرامام خمینی ، چمران ، شهرک طالقانی و شهرکهای مجاور بطور کلی عملکرد مدیر عامل سازمان منطقه ویژه در خصوص جذب سرمایه گذار ، توسعه زیر ساخت ها، اشتغال افراد بومی از طریق اداره کار و همچنین مسئولیت های اجتماعی چگونه ارزیابی می کنید؟

پایگاه خبری سیف | تحلیل رویداد های مهم