شما مردم شهرستان بندر ماهشهر از انتصاب آقای محمد رضا کریمی (غیر بومی) بعنوان مدیرعامل پتروشیمی اروند رضایت دارید؟

پایگاه خبری سیف | تحلیل رویداد های مهم