مخاطبین ، شاغلین منطقه ویژه و کارکنان سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر، به نظر شما مدیرانی همانند آقای شهیدی نیا،با توجه به عملکرد ۶۴ ماهه در سازمان ، شایسته ی حضور در منطقه ویژه و ابقا ایشان در سمت مدیر عاملی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر می باشند؟!
  • افزودن پاسخ شما

پایگاه خبری سیف | تحلیل رویداد های مهم