فارس/ فرماندار بهبهان از بازداشت شدن چهار نفر از اعضاي سابق شوراي شهر بهبهان به اتهامات مالي خبر داد.

يوسف زماني اصل، فرماندار شهرستان بهبهان‌ در اين رابطه اظهار کرد: ۴ تن از اعضاي سابق شوراي شهر بهبهان توسط نيروهاي امنيتي به اتهام تخلفات مالي بازداشت شده‌اند.
وي افزود: تحقيقات تکميلي در خصوص اين پرونده توسط نهاده هاي امنيتي و قضايي ادامه دارد.