شما اینجا هستید

دسته‌بندی نشده » ﺍﺣﮑﺎﻡ کارکنان قراردادی ایثارگر ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪ

ﺍﺣﮑﺎﻡ کارکنان قراردادی ایثارگر، ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺻﺪﻭﺭ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ بند واو، ﺍﺯ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮﯼ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ ﮐﺴﺐ ﺍﻃﻼﻉ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺍﺭﻭﻧﺪﺍﻥ، ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻭ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺘﺨﯿﺰ ﺟﻨﻮﺏ، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﺑﻨﺪ ﻭاو ﻃﺮﺡ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺍﯾﺜﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ.
نیروهای قراردادی ایثارگر ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ، ﺣﺪﻭﺩ پنج ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺳﻤﺖﻫﺎ، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﻪ‌ی ﺍﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰﺍﻥ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﻃﯽ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻃﺐ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻭ ﮔﺰﯾﻨﺶ، ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ‏( ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮﺡ ‏)، ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺩﺭ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﭙﯿﻮﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ، ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ، ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺑﻨﺪ ﺩال (تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری ایثارگر) ﻧﯿﺰ، ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ مجلس، ﺑﺎ ﻭﺯﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻧﻔﺖ، ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ، ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ نماید.

این مطلب بدون برچسب می باشد.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

پایگاه خبری سیف | تحلیل رویداد های مهم