آیا با بازنشستگی حاج منوچهر حیاتی رئیس هیئت فوتبال بندرماهشهر بعد از ۲۱ سال ریاست و خدمت در این جایگاه موافقت هستید یا خیر؟

پایگاه خبری سیف | تحلیل رویداد های مهم