از نظر شما مردم حوزه انتخابیه شهرستان بندرماهشهر ،هندیجان ،امیدیه و بندرامام خمینی کدام کاندیدا در حوزه های انتخابیه از بقیه اصلح تر و توانمندتر است؟!
 • حبیب آقاجری 20%, 2006
  2006 20%
  2006 - 20% از همه آراء
 • عزیز حیدری کیا 20%, 1989
  1989 20%
  1989 - 20% از همه آراء
 • فرهاد بابلی 19%, 1896
  1896 19%
  1896 - 19% از همه آراء
 • حسین عبادی 18%, 1838
  1838 18%
  1838 - 18% از همه آراء
 • مهرزاد شعبانی 8%, 763
  763 8%
  763 - 8% از همه آراء
 • فیاض آقاجری 6%, 595
  595 6%
  595 - 6% از همه آراء
 • امیر حیات مقدم 5%, 486
  486 5%
  486 - 5% از همه آراء
 • علی یوسفی فرد 2%, 189
  189 2%
  189 - 2% از همه آراء
 • علی رعیت پیشه 1%, 52
  52 1%
  52 - 1% از همه آراء
 • شیرین بهرامی 0%, 20
  20
  20 - 0% از همه آراء
 • ناصر شاکری اصل 0%, 15
  15
  15 - 0% از همه آراء
 • زهرا اصلاح 0%, 12
  12
  12 - 0% از همه آراء
 • عبدالرضا ابوعلی 0%, 11
  11
  11 - 0% از همه آراء
 • هستی طهماسبی 0%, 11
  11
  11 - 0% از همه آراء
 • علی شیرازی 0%, 10
  10
  10 - 0% از همه آراء
 • عبدالرضا زیدانی 0%, 8
  8
  8 - 0% از همه آراء
 • فرهاد بهروزی 0%, 7
  7
  7 - 0% از همه آراء
 • ولی الله پاد 0%, 7
  7
  7 - 0% از همه آراء
 • مهدی حیاتی 0%, 5
  5
  5 - 0% از همه آراء
 • حسن شریفات 0%, 5
  5
  5 - 0% از همه آراء
 • علی رضا ممبینی 0%, 5
  5
  5 - 0% از همه آراء
 • عیسی رحیمی 0%, 5
  5
  5 - 0% از همه آراء
 • حبیب قاسمی 0%, 5
  5
  5 - 0% از همه آراء
 • عبدالمحمد قنواتی 0%, 5
  5
  5 - 0% از همه آراء
 • سید محمد موسوی نسب 0%, 4
  4
  4 - 0% از همه آراء
 • صالح مختاری فر 0%, 4
  4
  4 - 0% از همه آراء
 • بهزاد سلیمانی 0%, 3
  3
  3 - 0% از همه آراء
 • آرش صدیقی نسب 0%, 2
  2
  2 - 0% از همه آراء
 • محمد رضا بهرامی 0%, 2
  2
  2 - 0% از همه آراء
 • فیصلی مهر 0%, 2
  2
  2 - 0% از همه آراء
 • علی عوض پور 0%, 1 رأی،آراء،آراء
  1 رأی،آراء،آراء
  1 رأی،آراء،آراء - 0% از همه آراء
جمع آراء: 9963
بهمن ۹, ۱۴۰۲ - بهمن ۱۲, ۱۴۰۲
رأی دهی بسته است

پایگاه خبری سیف | تحلیل رویداد های مهم