انتخاب شهردار بندر ماهشهر /شما مردم از بین ۴ گزینه نهایی کدام را مستحق تصدی شهرداری بندرماهشهر میدانید؟

پایگاه خبری سیف | تحلیل رویداد های مهم