با توجه به خرید های میلیاردی امور ورزش پتروشیمی امیر کبیر آیا شما کارکنان پتروشیمی امیرکبیر، البسه پیراهن،کفش و جوراب از سوی مدیران تحویل گرفته اید؟

پایگاه خبری سیف | تحلیل رویداد های مهم